کولین محافظت شده در شکمبه در گاوهای دوره انتقال

کولین یک تری متیل هیدروکسید است که به فرم آزاد در بافت های بیولوژیکی به عنوان یک جزء از لسیتین، استیل کولین، پلاسمالوژن های خاص و اسفنگومیلین از اجزای بافت های عصبی می باشد. با یک تعریف دقیق، کولین یک ویتامین نیست، اگرچه یک ماده مغذی ضروری است. با وجود این واقعیت که اکثر حیوانات… ادامه خواندن کولین محافظت شده در شکمبه در گاوهای دوره انتقال

تغییرات فیزیولوژیکی هنگام زایش وارتباط آن باناهنجاری متابولیکی

چالش های فیزیولوژیکی شدید درهنگام زایمان وآغازشیردهی برسازوکارهای هموستاتیک گاوموجب گردیده که تشریح تغییرات فیزیولوژیکی گاوهای شیری قبل اززایمان وارتباط آن باتوسعه بیماریهاموردبررسی قرارگیرد. بیماری های دوهفته اول شیردهی:کتوز- تب شیر- جفت ماندگی – جابجایی شیردان بیماریهای عفونی دوهفته اول شیردهی :ورم پستان – یون وسالمونلوز اعمال فیزیولوژیکی لازم قبل اززایمان جهت پیشگیری ازبیماریهاشامل عادت… ادامه خواندن تغییرات فیزیولوژیکی هنگام زایش وارتباط آن باناهنجاری متابولیکی